Windows Drivers for Nokia Modems 11.3.2006.6.82.0.1

Windows Drivers for Nokia Modems 11.3.2006.6.82.0.1

Nokia – Freeware – Windows
ra khỏi 172 phiếu
Nokia PC Suite là một sản phẩm phần mềm PC miễn phí cho phép bạn kết nối điện thoại Nokia với một máy tính và truy cập điện thoại di động nội dung như thể điện thoại và máy PC là một.

Với Nokia PC Suite, bạn có thể:

* Tạo, chỉnh sửa và gửi địa chỉ liên lạc và tin nhắn với một ứng dụng dễ dàng sử dụng duy nhất
* Được thông báo về các cuộc gọi và tin nhắn mới nhận được
* Thêm mục mới vào lịch thiết bị của bạn trong cửa sổ chính của Nokia PC Suite
* Có được Nokia Video Manager cài đặt cùng với Nokia PC Suite

Tổng quan

Windows Drivers for Nokia Modems là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Nokia.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.581 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Drivers for Nokia Modems là 11.3.2006.6.82.0.1, phát hành vào ngày 20/07/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Windows Drivers for Nokia Modems đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows Drivers for Nokia Modems đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Drivers for Nokia Modems!

Cài đặt

người sử dụng 3.581 UpdateStar có Windows Drivers for Nokia Modems cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản